Samhradh ’78

£9.99

by Martainn Mac an t-Saoir

 

Paperback: 264 pages

Publisher: Luath Press Ltd., 2018

Language: Gaelic

Out of stock

SKU: 9781912147472 Categories: ,

Cha b’ ann buileach ga dheòin a chaidh Cailean Quinn a dh’Uibhist a Deas is gu uncail, an Dr Ruairidh MacGillÌosa – banntrach Barrach aig deireadh a bheatha-obrach.

Chan fhada, ge-tà, gum fairich is gum faic Cailean na buannachdan a th’ ann a bhith a’ cur seachad ùine air eilean eile far an ionnsaich e tòrr mu shlàinte, beul-aithris is daoine. ’S math gu bheil Ealasaid na tacsa dhan dithis ged nach i an aon bhoireannach a tha a’ frithealadh air an oileanach òg, shunndach à Grianaig.

Ach saoil an robh làithean Chailein ann an Uibhist an 1978 cho torrach ’s a bha e an dùil? Agus dè a’ bhuaidh a bh’ aig sgòthan dubha an t-samhraidh sin air a mhisneachd is a chogais?

Additional information

Dimensions 13.4 × 2 × 21 cm