Crotal Ruadh/Red Lichen: Cruinneachadh Bardachd agus Oran

£15.00

by Sandaidh NicDhòmhnaill Jones

 

Paperback: 141 pages

Publisher: Acair Limited, 2016

Language: Gaelic, English

Out of stock

SKU: 9780861524013 Categories: ,

‘Se sgriobhadair ur agus inntinneach ann an saoghal na Gaidhlig a th’ann an Sandaidh NicDhomhnaill Jones. ‘S ann a’ sior ardachadh a tha a’ cliu mar bhard agus i air duaisean bardachd a bhuannachadh, nam measg sin Duais Bardachd Bhaile na h-Uige 2013, agus Duais Chol. Eoghain Ui Neill ann an 2014.

Tha farsaingeachd mhor a’ nochdadh bhuaipe le bardachd a tha aotram, domhainn, glacmhor agus druidhteach. ‘Se ur-bhlath litreachais a th’ann an ‘Crotal Ruadh’ bho bhard ioma-channach, os-naiseanta, le beatha-0brach air leth inntinneach ann an cuisean eadar-naiseanta.

Award-winning writer Sandaidh NicDhomhnaill Jones is a versatile and intriguing new voice in Gaelic poetry.

Additional information

Dimensions 13.9 × 1 × 21.6 cm

You may also like…