Breab, Breab, Breab

£11.99

by Iain D. Urchardan

Cluinnear guth an t-seanchaidh gu làidir anns a’ chruinneachadh seo, cheart mar gum biodh sinn ga èisteachd an tac an teine. Tha Iain D. Urchardan a’ cur blas traidiseanta air sgeulachdan an latha an diugh a tha air am breacadh le caractaran agus cainnte a dh’aithnicheadh duine sam bith a thogadh ann an coimhearsnachd Ghaidhealach, ged a bhruidhneas e air cuspairean a bhuineas ri iomadh àm agus àite.

This is the newest novel from Acair’s Aiteal series. ‘Breab, Breab, Breab’ is a collection of short stories by John Urquhart; it is also his first book.

Paperback: 179 pages

Publisher: Acair Ltd., 2017

Language: Gaelic

Product Dimensions: 13.6 x 1.2 x 20.3 cm

Out of stock

SKU: 9780861525867 Categories: ,