An Creanaiche

£7.99

by Mairi NicEachairne, Ruaraidh MacIlleathain

Cha ghabh stòiridh mar seo a sheachnadh, is tha Ruairidh MacIlleathain air a bheò ghlacadh leis an sgeul a th’ aig Màiri NicEachairne mu Lee Harvey Oswald, murt JFK, is mar a theich i fhèin às na Stàitean. Ach an gabh earbsa a chur sa chunntas aice, agus nan robh Oswald neo-chiontach, carson a tha i air a bhith sàmhach cho fada?

The Lasag Gaelic readers series offers young adults a range of engaging, easy-to-read fiction, with English chapter summaries and glossaries to assist Gaelic learners.

Paperback: 84 pages

Publisher: Sandstone Press Ltd., 2015

Language: Gaelic

Product Dimensions: 12.8 x 0.8 x 19.8 cn

SKU: 9781910124789 Categories: ,