was successfully added to your cart.

Basket

Tag

Creative Writing Archives > Aros Centre

Sgrìobhadh Cruthachail

By | Tha Seo Math Dhuibh Blog

English Tha sinn taingeil gun do sgrìobh Janet NicLeòid beagan fhaclan mu dheidhinn bùth-obrach sgrìobhaidh a chaidh a chumail an t-seachdain sa chaidh:   Gu dearbh, bha e math agus bha seo math dhuinn uile a bha an làthair san leabhar-lann aig Sabhal Mòr Ostaig, fo stiùir Rody Gorman, an oide…

Read More