Oiteagan à Tìr nan Òg

£10.95

by Ruairidh MacAoidh

Nuair a nochd Oiteagan à Tìr nan Òg ann an 1938, no beagan às dèidh sin, bha fèill mhòr air, agus tha òrain Ruairidh MhicAoidh à Uibhist a Tuath air a bhith measail aig Gàidheil riamh on uair sin. Ach s fhada bho nach robh an leabhar ri cheannach, is bha e glè iomchaidh, an dèidh ceithir fichead bliadhna, gum biodh e ri fhaighinn às ùr. 

Chuireadh ris an turas seo, le grunnan òran a rinn am bàrd nach robh sa chiad leabhar, barrachd fiosrachaidh mu dheidhinn fhèin is mu na daoine a tha e ag ainmeachadh, agus cunntas air mar a chaidh gabhail ris nuair a nochd e an toiseach.

Paperback: 239 pages

Publisher: Acair Limited, 2018

Language: Gaelic

Product Dimensions: 13 x 1.8 x 19.9 cm

SKU: 9780861524600 Categories: ,