An Nighean air an Aiseag

£7.99

by Aonghas Padraig Caimbeul (Angus Peter Campbell)

‘Chan eil teagamh sam bith agam nach e Aonghas Padraig Caimbeul aon de na baird as luachmhor an Alba’ Somhairle MacGill-Eain

‘S docha direach gur e ceist uine, neo tim, a bha sin: nam biodh barrachd uine air a bhith againn, na bhiodh sinn air a dheanamh ‘s a choilionadh comhla. An saoghal a bhiodh sinn air a dhealbh. Nam biodh gradh da-rireabh againn air a cheile, cha bhiodh sinn air dealachadh.

B’ e samhradh fada teth a bh’ ann…

‘An Nighean air an Aiseag’ is the Gaelic translation of Angus Peter Campbell’s acclaimed novel, ‘The Girl on the Ferryboat’.

Paperback: 224 pages

Publisher: Luath Press, 2013 (new edit. 2017)

Language: Gaelic

Product Dimensions: 12.9 x 1.7 x 19.8 cm

SKU: 9781910745465 Categories: ,